BrainBashers Puzzles

Cen yee rell wrer er wreng werr rrer peregrepr? Er ferrr glence yee mey rrenk rrer jerr rre vewelr reve preblemr, ber ne! Rrree cenrenenrr elre reve preblemr, rrey reve been repleced werr rre lerrer R, ber wrecr ener ere rrey?

[Ref: ZPHY] © Kevin Stone


Printed from BrainBashers [www.brainbashers.com]