BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 24 - 15 x 15 Medium