BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 26 - 5 x 5 Medium